Piika & SisarBlogikotihoitoKotiapu ja kotihoito vanhukselle, sairastuneelle, toipilaalle tai vammaiselle: Mistä sitä saa ja mitä siihen sisältyy?

Kotiapu ja kotihoito vanhukselle, sairastuneelle, toipilaalle tai vammaiselle: Mistä sitä saa ja mitä siihen sisältyy?

  • 06.03.2017

Kotiapu, kotihoito, kotisiivous, kotisairaanhoito, kotitalousvähennys… opas termiviidakon ja palveluiden selventämiseksi. 

Toivottavasti tästä kotiapu / kotihoito -pikaoppaasta on apua!

 

Terminologiaa, jota olen tässä käyttänyt:

Kotiapu: sisältää kaiken kotona tehtävän työn siivouksesta raskaaseen sairaanhoitoon.

Kotisiivous: puhdas kotisiivous, jonka tekee siivouksiin erikoistunut yritys/yhdistys.

Kotihoiva: siivousta ja avustamista, jota tekee sydämellinen ja mukava ihminen.

Kotihoito: hoitotyötä, jonka tekee hoitoalan ammattilainen, lähinnä lähihoitaja.

Kotisairaanhoito: raskaampaa hoitotyötä, johon vaaditaan pääsääntöisesti sairaanhoitajan tutkinto.

Kotisairaalahoito: vaativaa hoitotyötä, johon vaaditaan sairaanhoitaja, jolla on kokemusta ja tekniset taidot sekä luvat erilaisiin vaativampiin hoivatoimenpiteisiin.

 

Kaupungin kotihoidon palvelu: kaupunki itse tuottaa palvelun.

Kaupungin ostopalvelu: kaupunki ostaa palvelun kilpailutetulta palveluntuottajalta.

Kaupungin myöntämä palveluseteli: asiakas itse valitsee  palveluntuottajista, jotka on merkitty kaupungin, Aluehallintoviraston ja/tai Valviran rekistereihin.

 

Kotisiivous ja pyykinpesu

 

Kaksi erilaista tapaa hankkia/saada apua kotiin:

1. Kaupungin kotihoito- ja kotisairaanhoito

Kaupungin kotihoito- ja kotisairaanhoito tulee apuun tai ostaa palvelun yksityiseltä yritykseltä/yhdistykseltä taikka myöntää palvelusetelillä apua, kun palveluntarpeen arviointiprosessi on tehty ja todettu, että asiakas tarvitsee apua tullakseen toimeen kotona.

Kaupungin tuottama, ostama tai palvelusetelillä myöntämä kotihoito- ja kotisairaanhoito kattaa usein välttämättömän avun päivittäisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, peseytymisessä, pukeutumisessa, sängystä ja tuolista siirtymisissä, kävelyssä ja WC-käynneissä sekä tarvitun terveyden- ja sairaanhoidon.

Kaupungin kotihoito tekee pääsääntöisesti vaativaa kotihoitoa ja -sairaanhoitoa ja henkilöstö koostuu koulutetuista hoitotyöntekijöistä.

Kotisiivousta kaupunki tarjoaa pääsääntöisesti pienituloisille, omaishoitajille ja veteraaneille. Kaupunki hankkii näille asiakkaille kotisiivousta ostamalla sen kilpailutetulta yritykseltä/yhdistykseltä tai myöntämällä siivouspalvelusetelin, jolla siivouksen voi ostaa itse valitulta yritykseltä/yhdistykseltä.

Siivouksen lisäksi kaupungit myöntävät  myös muita kotihoidon tukipalveluja, kuten turvarannekkeen, ovivahdin, ateriapalvelun, kauppapalvelun, pyykkihuollon ja saunotusavun. Myös apuvälineitä saa kaupungilta.  Osassa näistä on omavastuu, osan saa ilman tulorajoja.

Kaupungin kotihoidossa ja -sairaanhoidossa  on asiakasmaksu, jonka suuruus riippuu tuloista.

Palvelun kaupungin tuella voi usein ostaa itse valitulta yksityiseltä yritykseltä/yhdistykseltä palvelusetelillä. Palveluseteliin liittyy omavastuuosuus, jonka suuruus riippuu tuloista.

Kaupungit tuottavat varsinaista kotisairaalahoitoa itse tai ostavat sen kilpailuttamaltaan palveluntuottajalta.

Kaupunkien kotisivuilta löytyy lisätietoa kotihoidosta ja -sairaanhoidosta.

 

Hoiva ja huolenpito


2. Yksityisen yrityksen tai yhdistyksen kotiapu

Yksityiseltä yritykseltä/yhdistykseltä voi itse ostaa apua jo silloin, kun selkä tai polvet eivät enää taivu siivoamiseen. Palveluita täydennetään/lisätään tarpeen mukaan, joko itse maksettuna yksityiseltä yritykseltä, kaupungin kotihoidon palveluna, tai kaupungin ostopalveluna taikka palvelusetelillä. Tarveharkintaa itsemaksetussa palvelussa ei tietenkään käytetä, vaan asiakas itse määrittelee avun tarpeensa.

Kotiapu yksityissektorilla voi sisältää avun kaikkiin tarvittaviin asioihin, joista ihminen ei itse enää kotona selviydy. Tehtävänä on mahdollistaa turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään, jopa loppuun asti.

Jos kotiavun maksaa itse, se sisältää juuri sitä mitä asiakas toivoo.

Kotihoiva aloitetaan useimmiten kotisiivouksella

Vanhan ihmisen kotitaloudessa kotisiivous on täysin erilaista kuin työikäisissä talouksissa.

Asiakkaan kunnosta riippuen joskus pelkkä siivous riittää. Joskus taas asiakkaan kunnon heiketessä/ollessa heikko avustajan pitää osata siivoustyön ohella tarkkailla mahdollisia muutoksia elämänhallinnassa ja selviytymisessä.

Kerääntyykö jääkaappiin vanhoja ruokia, joista voi aiheutua ruokamyrkytyksen varaa? Kerääntyvätkö laskut pinoihin? Onko koti turvallinen: ovatko matot turvallisia, tarvitaanko tukikahvoja, toimivatko viemärit, toimiiko puhelin, onko palohälytintä, aiheuttaako lieden käyttö riskitilanteita tai onko tiskialtaassa, lavuaarissa tai ammeessa ylivuotovaaraa? Onko fyysisessä ja psyykkisessä hyvinvoinnissa muutoksia, onko asiakkaalla ulkopuolisia kontakteja, pääseekö hän ulos tai lääkäriin, toimiiko kuulolaite tai onko apuvälineitä rittävästi?

Avustajan pitää osata kohdata asiakas kunnioittavasti ja arvostavasti. Hänen pitää osata pysähtyä keskustelemaan ja kuuntelemaan, jos hän havaitsee, että asiakas on yksinäinen. Avustajan pitää osata tarttua itsenäisesti havaitsemiinsa asioihin ja ilmoittaa sovitulle taholle, mikäli selviytymisessä on ongelmia.

Osallistuminen kotitöihin kunnon mukaisesti voi olla sosiaalinen ja kuntouttava tapahtuma. Avustajan pitää osata tehdä työnsä itsenäisesti, jos asiakas sitä toivoo. Jos taas asiakas haluaa itse osallistua siivoamiseen ja kotitöihin, pitää avustajan osata huomioida tämä ja ottaa asiakas mukaan. Asiakas saattaa haluta määritellä tarkalleen mitä tehdään, tämä vaatii joustokyky avustajalta. Liian kiireellisellä aikataululla asiakas saattaa stressaantua, tilanteen pitäisi olla rauhallinen ja kiireetön.

Jos – ja kun, jokaisella meistä, ennemmin tai myöhemmin – kunto heikkenee, toivovat asiakkaat avustamista. Ulkoilua tai asiointia yhdessä taikka heidän puolestaan. Saattoapua lääkäriin tai laboratorioon. Pyykkihuoltoa, muita kotitöitä tai ruoanlaittoa. Avustamista henkilökohtaisissa asioissa: peseytymisessä, pukeutumisessa ja siirtymisissä. Usein toivotaan avustajan lähtevän mukaan esim. kahvilaan, viinilasilliselle, kesämökille tai matkoille.

Kokemukseni mukaan on erityisen tärkeää, että kotisiivouksia ja avustamista tekee ihminen, joka on empaattinen, ystävällinen ja koulutettu ymmärtämään mm. vanhojen ihmisten erityistarpeita.

Kotiapuun sisältyy tarvittaessa varsinaiset kotihoidon toimet: pistokset, näytteenotot, erilaiset mittaukset, katetroinnit, lääkehoidosta huolehtiminen ja kuntoutustoimien ylläpito. Näitä tekee yleensä lähihoitaja.

Varsinaisen kotisairaanhoidon tekee aina sairaanhoitaja.

 

Rahaa hunajapurkissa

 

Kotiavun kustannukset

Kaupunki osallistuu palvelutarpeen arvioinnin jälkeen kustannuksiin omalta osaltaan. Tuen suuruus riippuu tulotasosta. Tietyn tulotason jälkeen palvelusetelillä ostettu kotihoito on usein edullisempaa, kuin kaupungin tuottama/ostama kotihoito. Eri kaupungeissa palvelusetelien arvot ja omavastuu ovat erilaisia.

Usein kotihoitoa toteutetaan yhteistyössä läheisten ja kaupungin kotihoidon kanssa. Läheiset ja kotihoito tekevät tietyt asiat ja me teemme muut sovitut asiat. Yhteydenpitotavat sovitaan etukäteen.

Usein aloitetaan tutustumiskäynnillä, jossa kirjataan ylös toiveet siitä, mitä on tarkoitus tehdä. Tätä voidaan täsmentää ja usein on syytä jatkossa täsmentää avun tarpeen mukaan.

Tutustumiskäynnille tulee usein myös läheinen tai omainen. Usein jaetaan tehtäviä ja kirjataan, kuka huolehtii mistäkin – riippuen asiakkaan ja hänen läheistensä toiveista.

Kotihoiva ja -hoito on vaativaa

Asiakaalla voi olla erilaisia tarpeita, toinen kaipaa tukea yksinäisyyteensä ja haluaa tulla huomoiduksi kokonaisvaltaisesti ihmisenä, toinen toivoo, että hoitaja käy ja hoitaa työnsä huomaamattomasti ja kunnioittavasti. Lapset ja muut läheiset voivat olla huolissaan. Työntekijän pitää osata sopeutua erilaisiin ihmisiin ja heidän toiveisiin.

Kun tarpeet lisääntyvät, usein asiaks toivoo, että sama henkilö avustaisi muissa tarvittavissa asioissa. Tähän me pyrimme, mutta on hyvä huomoida, että kotihoidon työntekijöissä on aina tietty määrä liikkuvuutta.

Jotta pettymyksiä ei tule kannattaa huomioida, että mikäli käyntejä on joka toinen viikko tai kerran viikossa, päästään alkuvaikeuksien jälkeen usein siihen, että avustaja on useimmiten sama. Tässä poikkeuksia tulee loma-aikoina ja sairaslomien aikana. Mikäli käyntejä on useampia, pyrimme järjestämään pienen tiimin, joka tulee asiakkaalle tutuksi. Edellä mainitut pätevät, jos käynnit on sovittu säännöllisiksi. Mikäli käynnit toteutuvat epäsäännöllisesti, ei samaa henkilöä uskalla luvata.

Joskus saattaa käydä niin, että henkilökemiat eivät toimi avustajan ja asiakkaan välillä tai asiakas muuten on tyytymätön. Tällöin kannattaa soittaa meille välittömästi, jotta asia saadaan korjattua mitä pikimmin.

Parhaimmillaan avustaja ja asiakas tulevat erinomaisesti toimeen ja avustajan kanssa voi jakaa huolet ja murheet.

Kotihoitoa voi kysyä omalta terveysasemalta tai kotihoidonohjaajalta:

 

Riitta Vierijärvi / Piika & Sisar Oy

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, tavoitat minut numerosta 0207 641 641 tai sähköpostilla palvelu@piika.fi

Linkki: Mitä kotihoito maksaa?