Piika & SisarBlogiAvustaminenMitä on henkilökohtainen apu?

Mitä on henkilökohtainen apu?

  • 15.03.2017

1. Mitä henkilökohtainen apu on?

Oikeus saada henkilökohtaista apua tarkoittaa sitä, että vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus yhteiskunnan kustannuksella saada avustaja itselleen. Tarkoituksena on itsenäisen elämän mahdollistaminen.

Yksinkertaistetusti voidaan ajatella, että henkilökohtainen apu tarkoittaa sitä, että toinen ihminen toimii avustettavan varakäsinä ja – jalkoina. Avustaja ei tee hoitotyötä, eikä saa päättää siitä mitä tehdään.Työnjohtovalta on avustettavalla.

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtainen apu on palvelu, jota myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle,joka tarvitsee välttämättä apua kotona ja kodin ulkopuolella. Se on apua toimiin, jotka hän tekisi itse muuten, mutta ei vammansa takia pysty niihin.

Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus eli avustajan saa aina, jos henkilö täyttää myöntämisen edellytykset.

Avustajan pitää ymmärtää, että avustettava on itsenäinen ja yhdenvertainen yksilö, jolla on samanlainen valinnanvapaus sekä itsemääräämisoikeus kuin jokaisella meistä.

Avustajan tulee jäädä taustalle niin, että vammainen henkilö saa itse päättää kaikesta.

Avustaminen on haastavaa työtä ja siinä pitää olla “työnjohdon” valvottavana ja ohjauksessa koko työvuoron ajan.

Sopivan avustajan löytäminen voi olla haastavaa. Voi käydä myös niin, että et haluakaan jatkaa yhteistyötä avustajan kanssa sen jälkeen, kun olet paremmin tutustunut häneen. Tyytyväisyys avustajaan on tärkeä elämänlaatuun vaikuttava asia. Molemminpuolinen kunnioitus on tarpeen ja jos sitä ei jostain syystä puolin tai toisin ole, silloin on syytä vaihtaa avustajaa.

Meillä on 10 vuoden kokemus henkilökohtaisten avustajien rekrytoinneista. Erityisesti kiinnitämme huomiota siihen, että avustaja on ystävällinen ja kohtelias, ja, että hänen taustansa on selvitetty. Perehdytämme jokaisen avustajan siihen mikä henkilökohtaisen avustajan rooli ja tehtävä on.

Avustajamme ovat kokeneita mm. seuraavien asiakasryhmien avustamisessa: ALS, MS, Parkinson, CP-vamma, aivovamma, aivoinfarkti ja aivoverenvuoto, neliraajahalvaus, epilepsia, kehitysvamma ja autismin kirjo, afasia, muistisairaudet, kuulovamma ja kuurosokeus sekä näkövamma.

 

Henkilökohtainen avustaja auttamassa vanhusta

 

2. Mitä henkilökohtainen apu sisältää?

Henkilökohtainen avustaja tekee niitä asioita, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa kotona ja kodin ulkopuolella: kaikissa päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa,yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi:

  • avustamista henkilökohtaisissa toimissa: wc-käynneissä, pukeutumisessa, peseytymisessä ja siirtymisissä
  • ruoanlaittoa, muita kotitöitä, puutarhatöitä, postin käsittelyä, lukemista, ompelutöitä asiakkaan puolesta tai yhdessä hänen kanssaan
  • asioilla käymistä (kauppa, pankki, apteekki, vaateostokset ym.) yhdessä asiakkaan kanssa tai hänen puolestaan
  • ulkoilua, kahvilassa tai ravintolassa käyntiä, hoito- ja terapiakäyntejä, kulttuuririentoja, matkailua, uimahallikäyntejä, kyläilyä yhdessä tai saattoapua näihin.

Henkikökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, jota annetaan pääasiassa lääketieteellisin perustein tai sellainen hoito ja huolenpito, jota annetaan henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta.

Jos koet, että henkilökohtainen apu helpottaisi elämääsi, palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä, Vammaispalveluhakemus-lomakkeella.

 

Riitta Vierijärvi / Piika & Sisar Oy

Voit myös soittaa toimistollemme jos haluat lisätietoja tai apua. Puhelinnumero 0207 641 641.