Piika & SisarPalvelutHenkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu

Vammaisella on subjetiivinen eli laissa säädetty oikeus saada itselleen henkilökohtainen avustaja.

Henkilökohtainen apu on toisen antamaa apua toimissa, jotka jokainen meistä tekisi itse, mutta vammautunut ei selviä niistä itse.

Tarkoituksena on mahdollistaa itsenäinen elämä.

Mihin henkilökohtaista apua myönnetään?

Tarkoitus auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa:

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan esim. liikkumista, pukeutumista, henkilökohtaisen hygienian hoitoa, vaate- ja ruokahuoltoa, kodin siisteydestä huolehtimista sekä asiointia esim. kaupassa. 

Meiltä saat luotettavan, sydämellisen avustajan, joka on koulutettu kunnoittamaan itsemääräämisoikeuttasi.

Pyrimme siihen, että avustaja olisi useimmiten sama henkilö tai tuttu pieni tiimi.